TKİ-HÜMAS’ı Nasıl Kullanırım ?

EKİM ÖNCESİ veya ESNASINDA UYGULAMA:

Ekim veya dikim öncesinde dekara 2-6 litre TKİ HÜMAS son hacim 20-30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10-15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. 


TOHUMA UYGULAMA:

Ekimden en az bir gece önce tohuma %1 ile %2 arasında değişen oranda (100 kg tohuma 1 ile 2 litre arasında değişen miktarda TKİ-HÜMAS tohum yüzeyine kaplanabilir.) TKİ-HÜMAS hiç sulandırmadan veya 1:1 oranında (1 kısım TKİ-HÜMAS 1 kısım su) sulandırılarak tohuma kaplanır. Kuru ve sıcak havalarda TKİ-HÜMAS’ın tohuma karıştırma işlemi ekimden hemen önce yapılır. Sonra TKİ-HÜMAS uygulanan tohumlar 15-20 dakika güneşte kurutularak ekim yapılabilir. 


SULAMA SUYU İLE UYGULAMA:

Yukarıda önerilen uygulamalar yapılamadığında veya ilave olarak sulama suyu ile TKİ-HÜMAS uygulaması buğday ve özelliklede mısır için önerilir. Yağmurlama sulama ile en az bir defa dekara 2-4 litre TKİ-HÜMAS sulamanın ilk 30 dakikalık kısmında verilerek devam eden sulama ile bitki yüzeyinden tamamen yıkanıp toprak içine nüfuz etmesi sağlanır. Damlama sulama ile dekara 2-4 litre veya 1 ton suya 0.1-0.5 litre TKİ-HÜMAS karıştırarak en az bir defa özellikle gelişme döneminin başında (mısır için ekimden hemen sonra veya çıkıştan 7-10 gün sonra) olmak üzere yada 2 defa gelişme döneminin başında ve püskül oluşumundan hemen önce verilmelidir.

EKİM ÖNCESİ veya ESNASINDA UYGULAMA:
Ekim veya dikim öncesinde dekara 4-8 litre TKİ-HÜMAS son hacim 20-30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10-15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. 
TOHUMA UYGULAMA:

Bu uygulama pamuk, soya, ayçiçeği ve benzeri bitkiler için önerilir. Ekimden en az bir gece önce tohuma %1 ile %2 arasında değişen oranda (100 kg tohuma 1 ile 2 litre arasında değişen miktarda TKİ-HÜMAS tohum yüzeyine kaplanabilir.) TKİ-HÜMAS hiç sulandırmadan veya 1:1 oranında (1 kısım TKİ-HÜMAS 1 kısım su) sulandırılarak tohuma kaplanır. Kuru ve sıcak havalarda TKİ-HÜMAS’ın tohuma karıştırma işlemi ekimden hemen önce yapılır. Sonra TKİ-HÜMAS uygulanan tohumlar 15-20 dakika güneşte kurutularak ekim yapılabilir. 
SULAMA SUYU İLE UYGULAMA:

Yukarıda önerilen uygulamalar yapılamadığında veya ilave olarak sulama suyu ile TKİ-HÜMAS uygulaması önerilir. Yağmurlama sulama ile en az bir defa dekara 4-8 litre (toprağa veya tohuma uygulamaya ilave olarak verilirse miktar 2-4 litre olabilir) TKİ-HÜMAS sulamanın ilk 30 dakikalık kısmında verilerek devam eden sulama ile bitki yüzeyinden tamamen yıkanıp toprak içine nüfuz etmesi sağlanır. Yağmurlama ile uygulama ekim/dikimden hemen sonra yapılabileceği gibi tercihen dönem başında olmak üzere bitkinin gelişme dönemi içerisinde yapılabilir. Damlama sulama ile dekara 4-8 litre veya 1 ton suya 0.1-0.5 litre TKİ-HÜMAS karıştırarak en az bir defa özellikle gelişme döneminin başında olmak üzere yada 2 defa gelişme döneminin başında ve çiçeklenme öncesi (gelişme dönemi ortasına yakın) verilmelidir.

EKİM ÖNCESİ veya ESNASINDA UYGULAMA:
Ekim veya dikim öncesinde dekara 2-6 litre TKİ-HÜMAS son hacim 20-30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10-15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. 

TOHUMA UYGULAMA:

Ekimden en az bir gece önce tohuma %1 ile %2 arasında değişen oranda (100 kg tohuma 1 ile 2 litre arasında değişen miktarda TKİ-HÜMAS tohum yüzeyine kaplanabilir.) TKİ-HÜMAS hiç sulandırmadan veya 1:1 oranında (1 kısım TKİ-HÜMAS 1 kısım su) sulandırılarak tohuma kaplanır. Kuru ve sıcak havalarda TKİ-HÜMAS’ın tohuma karıştırma işlemi ekimden hemen önce yapılır. Sonra TKİ-HÜMAS uygulanan tohumlar 15-20 dakika güneşte kurutularak ekim yapılabilir. 

SULAMA SUYU İLE UYGULAMA:

Yukarıda önerilen uygulamalar yapılamadığında veya ilave olarak sulama suyu ile TKİ-HÜMAS uygulaması önerilir. Yağmurlama sulama ile en az bir defa dekara 2-6 litre (toprağa veya tohuma uygulamaya ilave olarak verilirse miktar 2-4 litre olabilir) TKİ-HÜMAS sulamanın ilk 30 dakikalık kısmında verilerek devam eden sulama ile bitki yüzeyinden tamamen yıkanıp toprak içine nüfuz etmesi sağlanır. Yağmurlama ile uygulama ekim/dikimden hemen sonra yapılabileceği gibi tercihen dönem başında olmak üzere bitkinin gelişme dönemi içerisinde yapılabilir. Damlama sulama ile dekara 2-6 litre veya 1 ton suya 0.1-0.5 litre TKİ-HÜMAS karıştırarak en az bir defa özellikle gelişme döneminin başında olmak üzere yada 2 defa gelişme döneminin başında ve çiçeklenme öncesi (gelişme dönemi ortasına yakın) verilmelidir.

EKİM ÖNCESİ veya ESNASINDA UYGULAMA:
Ekim veya dikim öncesinde dekara 4-12 litre TKİ-HÜMAS son hacim 20-40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10-15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. 

TOHUMA UYGULAMA:

Ekimden en az bir gece önce tohuma %1 ile %2 arasında değişen oranda (100 kg tohuma 1 ile 2 litre arasında değişen miktarda TKİ-HÜMAS tohum yüzeyine kaplanabilir.) TKİ-HÜMAS hiç sulandırmadan veya 1:1 oranında (1 kısım TKİ-HÜMAS 1 kısım su) sulandırılarak tohuma kaplanır. Kuru ve sıcak havalarda TKİ-HÜMAS’ın tohuma karıştırma işlemi ekimden hemen önce yapılır. Sonra TKİ-HÜMAS uygulanan tohumlar 15-20 dakika güneşte kurutularak ekim yapılabilir. 

SULAMA SUYU İLE UYGULAMA:

Yukarıda önerilen uygulamalar yapılamadığında veya ilave olarak sulama suyu ile TKİ-HÜMAS uygulaması önerilir. Yağmurlama sulama ile en az bir defa dekara 4-12 litre (toprağa veya tohuma uygulamaya ilave olarak verilirse miktar 2-6 litre olabilir) TKİ-HÜMAS sulamanın ilk 30 dakikalık kısmında verilerek devam eden sulama ile bitki yüzeyinden tamamen yıkanıp toprak içine nüfuz etmesi sağlanır. Yağmurlama ile uygulama ekim/dikimden hemen sonra yapılabileceği gibi tercihen dönem başında olmak üzere bitkinin gelişme dönemi içerisinde yapılabilir. Damlama sulama ile dekara 4-12 litre TKİ-HÜMAS parçalar halinde veya 1 ton suya 0.1-0.5 litre TKİ-HÜMAS karıştırarak en az 1-2 defa özellikle gelişme döneminin başında ve çiçeklenme öncesi yada 2-3 defa gelişme döneminin başında ve çiçeklenme öncesi ve meyve hasat döneminde verilmelidir. Bu bitkiler fide olarak dikilmesi durumunda:Fide kökleri 100 litre suya 500 cc TKİ HÜMAS konarak hazırlanan solüsyona batırılarak dikilir. Bu uygulama topraktan veya sulama suyu ile TKİ-HÜMAS uygulaması yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın yapılabilir.

TOPRAKTAN UYGULAMA: 
Meyve ağaçlarına TKİ-HÜMAS her zaman uygulanabilir ancak erken ilkbaharda ağaç uyanırken veya hasat sonrası yapılan uygulama en iyisidir. TKİ-HÜMAS ağacın yaşına göre her yaş için klasik ağaçlarda 50-100 cc, yarı bodur ağaçlarda 25-50cc, tam bodur ağaçlarda 10-20 cc olarak (örneğin 5 yaşındaki klasik ağaçlara 5X50-100=250-500cc, yarı bodur ağaçlara 5x25-50=125-250cc, tam bodur ağaçlara 5X10-20=50-100cc uygulanmalı) hesaplanıp 5 katı su ile sulandırarak ağacın taç iz düşümüne verilir. Daha fazla etki için, taç izdüşümü 15-30 cm açılarak uygulama yapılır ve tekrar kapatılır. Eğer ağaçların yaşı 40’dan fazla ise ağaç başına en fazla 5 litre TKİ-HÜMAS uygulanmalıdır. 

SULAMA SUYU İLE UYGULAMA:

Damlama sulama ile ağaçlar için yukarıda önerilen miktarlarda TKİ-HÜMAS parçalar halinde 2-3 sulamada verilebilir. Uygulanacak TKİ-HÜMAS’ın 2/3’ünün çiçeklenme döneminden önce kalan kısmının meyve oluşum dönemi başında verilmesine dikkat edilmelidir.

EKİM ÖNCESİ veya ESNASINDA UYGULAMA:
Ekim öncesinde dekara 4-8 litre TKİ HÜMAS son hacim 20-40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10-15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. 

SULAMA SUYU İLE UYGULAMA:

Yukarıda önerilen uygulamalar yapılamadığında veya ilave olarak sulama suyu ile TKİ-HÜMAS uygulaması önerilir. Yağmurlama sulama ile en az bir defa dekara 4-8 litre (toprağa uygulamaya ilave olarak verilirse miktar 2-4 litre olabilir) TKİ-HÜMAS sulamanın ilk 30 dakikalık kısmında verilerek devam eden sulama ile bitki yüzeyinden tamamen yıkanıp toprak içine nüfuz etmesi sağlanır. Yağmurlama ile uygulama ekim/dikimden hemen sonra yapılabileceği gibi tercihen dönem başında olmak üzere bitkinin gelişme dönemi içerisinde yapılabilir. Damlama sulama ile dekara 4-8 litre TKİ-HÜMAS parçalar halinde veya 1 ton suya 0.5-1 litre TKİ-HÜMAS karıştırarak bitkilerin gelişme döneminde 2-3 defa verilmelidir. Bu bitkiler fide olarak dikilmesi durumunda:Fide kökleri 100 litre suya 500 cc TKİ-HÜMAS konarak hazırlanan solüsyona batırılarak dikilir. Bu uygulama topraktan veya sulama suyu ile TKİ-HÜMAS uygulaması yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın yapılabilir. Süs bitkisi ağaçlar veya çalılara TKİ-HÜMAS, meyve ağaçları için önerdiğimiz miktarlarda ve zamanlarda ve aynı şekilde uygulanabilir.

EKİM ÖNCESİ veya ESNASINDA UYGULAMA:
Toprak hazırlığında dekara 4-6 litre TKİ-HÜMAS son hacim 20-30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 5-10 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. 

SULAMA SUYU İLE UYGULAMA:

Yukarıda önerilen uygulamalar yapılamadığında veya ilave olarak sulama suyu ile TKİ-HÜMAS uygulaması önerilir. Yağmurlama sulama ile en az bir defa dekara 4-6 litre (toprağa uygulamaya ilave olarak verilirse miktar 2-3 litre olabilir) TKİ-HÜMAS sulamanın ilk 30 dakikalık kısmında verilerek devam eden sulama ile bitki yüzeyinden tamamen yıkanıp toprak içine nüfuz etmesi sağlanır. Yağmurlama ile uygulama ekimden hemen sonra yapılabileceği gibi tercihen dönem başında olmak üzere bitkinin gelişme dönemi içerisinde yapılabilir. Mevcut çim alanlara:Dekara 4-6 litre TKİ-HÜMAS uygulaması bir defada kıştan çıkarken veya önerilen miktarın yarısı (2-3 litre/da) kıştan çıkarken ve kalan yarısı 20-25 gün sonra olmak üzere 2 defada uygulanabilir. Uygulama yukarıda açıklandığı gibi sulama suyu ile yapılabileceği gibi sulama öncesi önerilen miktarda TKİ-HÜMAS son hacim 20-30 litre olacak şekilde sulandırılıp pülverizatörle çim yüzeyine püskürtülerek de yapılabilir.

EKİM ÖNCESİ veya ESNASINDA UYGULAMA:
Toprak hazırlığında dekara 2-6 litre TKİ-HÜMAS son hacim 20-30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 5-10 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. 

 SULAMA SUYU İLE UYGULAMA:

Yukarıda önerilen uygulamalar yapılamadığında veya ilave olarak sulama suyu ile TKİ-HÜMAS uygulaması önerilir. Yağmurlama sulama ile en az bir defa dekara 2-6 litre (toprağa uygulamaya ilave olarak verilirse miktar 1-3 litre olabilir) TKİ-HÜMAS sulamanın ilk 30 dakikalık kısmında verilerek devam eden sulama ile bitki yüzeyinden tamamen yıkanıp toprak içine nüfuz etmesi sağlanır. Yağmurlama ile uygulama ekimden hemen sonra yapılabileceği gibi tercihen dönem başında olmak üzere bitkinin gelişme dönemi içerisinde yapılabilir. Ayrıca her biçimden sonra yukarıda açıklandığı gibi sulama suyu ile veya sulama öncesi dekara 1-3 litre TKİ-HÜMAS son hacim 20-30 litre olacak şekilde sulandırılıp pülverizatörle bitki yüzeyine püskürtülerek de uygulanması önerilir.

TOPRAKTAN UYGULAMA:
Bağlarda TKİ-HÜMAS her zaman uygulanabilir ancak erken ilkbaharda omcalara su yürümeden veya gözler uyanmadan yaklaşık bir ay önce yapılan uygulama en iyisidir. Asma veya omca başına 25-75cc TKİ-HÜMAS 4-5 katı su ile sulandırarak omcaların dibine veya dekara 4-12 litre TKİ-HÜMAS son hacim 30-60 litre olacak şekilde sulandırılıp pülverizatörle toprak yüzeyine püskürtülüp, 10-15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. 

 SULAMA SUYU İLE UYGULAMA:

Damlama sulama ile asma veya omca başına 25-75cc TKİ-HÜMAS parçalar halinde 2-3 sulamada verilebilir. Uygulanacak TKİ-HÜMAS’ın 2/3’ünün çiçeklenme döneminden önce kalan kısmının salkım oluşum döneminde verilmesine dikkat edilmelidir.

Yeni bağ ve bahçe tesisinde dikim esnasında fidan başına 25-200 cc TKİ-HÜMAS en az 5 katı sulandırarak veya can suyu ile birlikte verilmelidir. Ayrıca çıplak köklü fidanların kökleri 100 litre suya 500 cc TKİ HÜMAS konarak hazırlanan solüsyona batırılarak dikilir. Bu uygulama topraktan veya sulama suyu ile TKİ-HÜMAS uygulaması yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın yapılabilir. Çay bitkisine TKİ-HÜMAS her zaman uygulanabilir ancak sürgün hasatlarından 1-1.5 ay önce yapılan uygulamalar en iyisidir. Dekara 4-8 litre TKİ HÜMAS son hacim 20-40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülerek veya çay bitkisi sıralarının iki tarafına dökülerek uygulanabilir.

Türkiye Kömür İşletmeleri
TKİ Hümas
TKİ Hümas

İletişim Bilgisi

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
Hipodrom Cad. No:12 Yenimahalle 06330 Ankara
Tel: (+90) 312- 540 10 00 (50 Hat)
Fax:(+90) 312 384 16 35

Bizi Takip Edin

Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

© 2021 Tailored by KET Kolektif